Registrer timer effektivt på en sikker måte


Å velge en nettbasert løsning for lønn frigjør både tid, penger og ressurser for virksomheter. Med et lønnssystem i skyen trenger du hverken kompetanse eller ressurser til å drifte løsningen eller investere i infrastruktur. Alt tas hånd om av leverandøren – også sikkerheten.

I Timeregistrering er det mulig å utvide med tilleggsmoduler for registrering av arbeidstimer via mobiltelefon og web.

  • Fortløpende oversikt over medgått tid i prosjekter

  • Spesifiserte timer inn på ordre og faktura

  • Rapportering med reelt kostnads- og inntektsbilde

  • Grunnlag for lønn

  • Innfri lovkrav for timeregistrering

  • Full oversikt over tidsbruk

#timeregistrering #økonomi #skybasertløsning #lønnssysten

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon